PATROLE INTERWENCYJNE

image

W grupach patrolowo - interwencyjnych Spółki "KARO" zatrudniani są pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu.


Zadaniem grup interwencyjnych jest: dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie, podjęcie działań mających na celu ochronę życia lub zdrowia, zabezpieczenie mienia.

Ilość załóg grup interwencyjnych oraz miejsca ich stacjonowania są zawsze dostosowywane do aktualnego stanu zagrożenia w systemie ochrony, warunków drogowych i atmosferycznych.

Grupy interwencyjne wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt ochrony osobistej, środki przymusu bezpośredniego oraz w środki łączności bezprzewodowej.

Profesjonalna organizacja działania w oparciu o sprawdzone procedury sprawia, że załogi grup Interwencyjnych docierają do obiektu w ciągu kilku minut od otrzymania sygnału alarmowego.