OCHRONA OBIEKTÓW

image

System stacjonarnej ochrony polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie strzeżonego obiektu.


Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w chronionym obiekcie. Pracownicy ochrony to ludzie sprawni fizycznie posiadający pełne kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania.

W zależności od specyfiki chronionego obiektu i wymogów klienta pracownicy ochrony wyposażeni będą w:
- odpowiednio dostosowane umundurowanie
- środki łączności umożliwiające im całodobową łączność z Dyżurnym Alarmowego Centrum Odbiorczego Spółki "KARO"
- środki przymus bezpośredniego
- a w obiektach obowiązkowej ochrony broń palna, gazową lub paralizatory.

Pracownicy ochrony są starannie dobierani na podstawie testów kwalifikacyjnych i psychotechnicznych.
Ponadto stosujemy system wewnętrznej kontroli pracowników przez powołanych do tego celu Inspektorów nadzoru.

Dewizą naszej Agencji jest sumienność, uczciwość pełna odpowiedzialność za przyjęte obowiązki.