MONITORING

image

Monitoring jest skuteczną i najtańszą formą ochrony przy pomocy urządzeń elektronicznych.


Przez 24 godziny na dobę system ten sprawuje ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika, który kontroluje i przekazuje drogą radiową lub telefoniczną do Dyżurnego Alarmowego Centrum Odbiorczego Spółki "KARO" informacje o rodzaju i miejscach zdarzenia.

Zaletą tego systemu jest to, te w przypadku naruszenia strefy chronionej, reakcja na ingerencję osób niepowołanych nie ogranicza się do sygnału dźwiękowego jak ma to miejsce w sytuacji, gdy system nie podlega monitoringowi. Podłączone nadajniki kontrolują i przekazują informację o rodzaju i miejscu zdarzenia (włamanie, napad, sabotaż itp.) do bazy monitorowania, po czym Dyżurny Alarmowego Centrum Odbiorczego wysyła na miejsce grupę interwencyjną jednocześnie powiadamiając właściciela, a w razie potrzeby jednostki Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowie Ratunkowe.