image image image image image
MONITORING Monitoring jest skuteczną i najtańszą formą ochrony przy pomocy urządzeń elektronicznych.

Przez 24 godziny na dobę system ten sprawuje ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika, który kontroluje i przekazuje drogą radiową lub telefoniczną do Dyżurnego Alarmowego Centrum Odbiorczego Spółki "KARO" informacje o rodzaju i miejscach zdarzenia.
PATROLE INTERWENCYJNE W grupach patrolowo - interwencyjnych Spółki "KARO" zatrudniani są pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu.

Zadaniem grup interwencyjnych jest: dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie, podjęcie działań mających na celu ochronę życia lub zdrowia, zabezpieczenie mienia.
SYSTEMY ALARMOWE Ten rodzaj naszej usługi polega na:

- montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach tych urządzeń

- montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach ich zainstalowania
KONWOJE - INKASO Kolejnym rodzajem usług świadczonych przez Agencję Ochrony Osób i Mienia "KARO" sp. z o. o jest konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych oraz innych materiałów zawierających informacje niejawne, a także przedmioty i materiały niebezpieczne.

Podczas konwojowania utrzymywana jest stała łączność radiowa z Dyżurnym Alarmowego Centrum Odbiorczego Spółki "KARO" oraz z najbliższymi załogami Grupy Interwencyjnej, znajdującymi się na terenie przejazdu.
OCHRONA OBIEKTÓW System stacjonarnej ochrony polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie strzeżonego obiektu.

Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w chronionym obiekcie. Pracownicy ochrony to ludzie sprawni fizycznie posiadający pełne kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania.